Ovo je početak web stranice
Predite na:

Proizvedene bačve skladištene u JEEP fabrici

JEEP Commerce-ova metalna ambalažna burad

Proizvodnja metalne buradi

Kompanija JEEP Commerce jedina u Srbiji proizvodi metalnu ambalažnu burad, zapremine 200 l. Burad je proizvedena od hladnovaljanog lima, otporna je na mehanička oštećenja i temperaturne promene. U proizvodnji imamo dva modela ove ambalaže – bure sa dva čepa i bure sa nasadnim poklopcem sa kopčom.

Metalna ambalažna burad proizvedena u JEEP Commerce-u sertifikovana je prema zahtevima ADR-a i RID-a za transport opasnih materija klase 3, ambalažne grupe II i III.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.