Ovo je početak web stranice
Predite na:

Proizvodi od aluminijuma

Aluminijumski limovi

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: C.C4.020 - za limove i trake od aluminijuma, i kvalitet Al 99,5 (aluminijum) stanje-meko, polutvrdo, tvrdo.

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima C.C4.120 - za limove i trake od aluminijumskih legura. Kvaliteti AlMg3, AlSi1Mg, AlMg4,5Mn (aluminijumske legure).

Asortiman

Table Trake Table rebrastog lima
debljina u mm 0,5 - 6,0 0,5 - 6,0 1,0 - 6,0
širina u mm 600 - 1250 800 - 1250 600 - 1000
dužina u mm 1000 - 3000 / do 3000
masa paketa u t do 5 / /

Dozvoljena odstupanja propisuju standardi C.C4.050 - za hladnovaljani lim od aluminijuma, C.C4.150 - za hladnovaljani lim od aluminijumskih legura.

Aluminijumske cevi

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: C.C5.020 - za cevi od aluminijuma i C.C5.120 - za aluminijum i legure aluminijuma za plastičnu preradu.

Najzastupljeniji kvalitet AlMgSi 0,5

Asortiman okruglih aluminijumskih cevi

spoljašnji prečnik, D(mm) 8 12 16 20 22 30 40 50 60
debljina zida, S(mm) 1,5 2,0 2,5 1,5 1,5 1,5:2,0 2,0 2,0 2,0

Asortiman kvadratnih cevi

dužina stranice, A(mm) 14 18 20 30 40 45 50
debljina zida, S(mm) 1,2 2,0 2,0 2,0 1,8:2,0 2,0:2,25 2,0

Asortiman pravougaonih cevi

dužina stranice, A(mm) 20 40 50 60 80 80 100 100
dužina stranice, B(mm) 15 20 30 40 20 60 40 40
debljina zida, S(mm) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0

Proizvodna dužina cevi sva tri oblika je 6m. Na zahtev kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuju standardi: za okrugle cevi C.C5.130 - od aluminijuma i legure aluminijuma za plastičnu preradu, presovane, i C.C5.131 - od aluminijuma i legure aluminijuma za plastičnu preradu, vučene. Za kvadratne i pravougaone cevi C.C5.032 - aluminijum i legure aluminijuma za plastičnu preradu, vučene.

Aluminijumski profili

Ravnokraki i raznokraki "L" profili

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: C.C3.220

Kvalitet AlMgSi 0,5

Asortiman ravnokrakih aluminijumskih "L" profila

AI L AxA, (mm) A (mm) S (mm)
10x10 10 1,5...2,0
15x15 15 1,5...2,0
20x20 20 1,5...3,0
25x25 25 1,5...3,0
30x30 30 2,0...4,0
35x35 35 3,0...4,0
40x40 40 2,0...5,0
50x50 50 2,0...5,0
60x60 60 5,0...6,0
70x70 70 7,0
80x80 80 8,0

Asortiman raznokrakih aluminijumskih "L" profila

Al L AxA, (mm) A (mm) B (mm)
10x15 10 15
15x20 15 20
15x25 15 25
15x30 15 30
20x30 20 30
20x40 20 40
30x50 30 50
30x60 30 60
40x60 40 60
40x80 40 80

Proizvodna dužina ravnokrakih i raznokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202

Aluminijumski "U" profili

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu: C.C3.220

Kvalitet AlMgSi 0,5

Asortiman aluminijumskih "U" profila

Al U AxB (mm) A (mm) B (mm) S (mm)
10x10 10 10 2,0
15x15 15 15 1,5...2,0
20x20 20 20 1,5...3,0
30x20 30 20 1,5...3,0
30x30 30 30 2,0...3,0
45x20 45 20 2,0...4,0
40x20 40 20 1,5;2,0
50x30 50 30 3,0...4,0
50x50 50 50 4,0...5,0
60x40 60 40 5,0...6,0
80x40 80 40 5,0...8,0

Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.203

Aluminijumski "T" profili

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu: C.C3.220

Kvalitet AlMgSi 0,5

Asortiman aluminijumskih "T" profila

Al T AxB (mm) A (mm) B (mm) S (mm)
15x15 15 15 1,5
20x20 20 20 2,0
25x25 25 25 2,0
30x30 30 30 2,0
40x40 40 40 2,0

Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.204

Specijalni aluminijumski profili

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu: C.C3.220

Katalog JEEP Commerce mart 2011
1190kb - Adobe Acrobat PDF dokument
Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.