Ovo je početak web stranice
Predite na:

Cevi i profili za građevinarstvo

Čelične elektrovarene šavne cevi

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) -hodrotestirane ili bez testiranja - konstrukcione;
  • od kontinualno livenog materijala;
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
  • sa skinutim spoljašnjim varom;
  • sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
  • bez obeležavanja na samim cevima

Tehničke karakteristike linije za proizvodnju šavnih cevi:

cevi dimenzije debljina zida dužina
okrugle ø17,2mm - ø127mm 1,5mm - 5,0mm 4m - 9m
kvadratne 15mmx15mm - 100mmx100mm
pravougaone 30mmx20mm - 120mmx80mm

Kvaliteti

EN 10025 DIN 17100 SRPS C.B0.500*
S 235 JR R St 37-2 Č 0361
S 275 J2 St 44-3 N Č 0453
S 355 J2 St 52-3 N Č 0563

* Umesto SRPS C.B0.500 u upotrebi je SRPS EN 10025.

Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu: EN 10025

Tehničke uslove isporuke zavarenih profila propisuje standard: EN 10219-1

Asortiman okruglih šavnih cevi

Spoljašnji prečnik (mm) Podužna masa (kg/m)
1,5 1,8 2 2,5 2,6 3 3,25 3,5 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 10 11 12,5
Podužna masa (kg/m)
17,2 0,58 0,68 0,75 0,91
21,3 0,73 0,86 0,95 1,16 1,20
25,4 0,88 1,05 1,15 1,41 1,46
26,9 0,94 1,11 1,23 1,50 1,56
31,8 1,12 1,33 1,47 1,81
33,7 1,19 1,42 1,56 1,92 1,99 2,27 2,44 2,61
38 1,35 1,61 1,78 2,19 2,59
40 1,42 1,69 1,87 2,31 2,74
42,4 1,51 1,80 1,99 2,46 2,55 2,91 3,14
44,5 1,59 1,90 2,10 2,59 3,07 3,30
48,3 1,73 2,06 2,28 2,82 3,35 3,61 3,86 4,37
51 1,83 2,18 2,42 2,99 3,55 3,83 4,10
56 2,40 2,66 3,33 3,92 4,23 4,53
60,3 2,17 2,60 2,88 3,56 4,24 4,57 4,90 5,55 6,19 6,82
63,25 3,02 3,74 4,46 4,81
76,1 2,76 3,65 4,54 5,41 5,84 6,26 7,11 7,95 8,77
88,9 4,29 5,32 5,53 6,35 6,86 7,37 8,38 9,37 10,30
101,6 6,11 7,29 7,88 8,46 9,63 10,80 11,90
108 7,76 8,39 9,02 10,30 11,50 12,70
114,3 8,23 8,90 9,56 10,90 12,20 13,50
127 9,17 10,65 12,10 15,00
133 9,61 10,39 11,17 12,70 14,30 15,80 17,60
139,7 13,40 15,00 16,60 18,50
159 15,30 17,10 19,00 21,20
168,3 16,20 18,20 20,10 22,50 25,20
219,1 26,40 29,50 33,10 37,10 41,60
273 33,00 36,90 41,40 46,60 52,30
323,9 39,30 44,00 49,30 55,50 62,30 77,40
355,6 43,20 48,30 54,30 61,00 68,60 85,20
406,4 49,50 55,40 62,20 69,90 78,60 97,80
457 55,70 62,30 70,00 78,80 88,60 110,00
508 62,00 68,40 77,90 87,70 98,60 123,00 135,00
610 83,50 93,80 106,00 119,00 148,00 162,00 184,00
711 109,00 123,00 139,00 173,00 190,00 215,00

crveno - proizvodnja Jeep Commerce

Mere i podužna masa definisani standardom: EN 10220

Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu: EN 10219-2

  Okrugle cevi Pravougle i kvadratne cevi
Spoljne dimenzije ±1%, min±0,5mm max±1,0mm H,B<100 ±1%(min±0,5mm)
100≤H,B≤200   ±0,8%
H,B>200   ±0,6%
Debljina zida D≤406,4 T≤5mm   ±10% T≤5mm   ±10%
D≤406,4 T>5mm   ±0,5mm T>5mm   ±0,5mm
D>406,4   ±10%(max±2mm)  
Odstupanje od okruglosti*  2% za cevi sa D/T≤100 /
Konkavnost/konveksnost / max 0,8%    min 0,5%
Pravougaonost stranica / 90º ±1%
Spoljašnje zaobljenje  / T≤6mm  1,6T do 2,4T
6<T≤10mm   2,0T do 3,0T
10>T   2,4T do 3,6T
Uvrnutost / 2mm+0,5mm po metru dužine
Pravost 0,20% ukupne dužine 0,15% ukupne dužine

Odstupanja

*za D/T>100 odstupanja od okruglosti se dogovaraju sa kupcem
T - debljina zida cevi
D - spoljni prečnik cevi
H,B - dimenzije stranica

Linija za hidrotestiranje cevi

Prečnik cevi 33,7 - 114,3 mm
Debljina zida 2 - 5 mm
Dužina cevi 4000 - 8000 mm (1200 mm)
Kvalitet čelika cevi S 235 JR, S 275 J2, S 355 J2 prema EN 10025
Max. pritisak ispitivanja 50 bar/5 MPa
Vreme zadržavanja pritiska 5 sec

Tehnički uslovi isporuke za hidrotestirane cevi prema standardu EN 10255

Asortiman kvadratnih šavnih cevi

Stranice kvadrata (mm) Debljina zida (mm)
1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4 5 6
Podužna masa (kg/m)
13x13 0,52 0,63 0,66
15x15 0,62 0,75 0,79
16x16 0,66 0,80 0,84
18x18 0,74 0,92 0,95
20x20 0,84 1,03 1,10
25x25 1,08 1,31 1,45
30x30 1,29 1,59 1,38 2,16 2,54
35x35 1,51 1,88 2,03 2,55 3,01
40x40 1,91 2,16 2,38 2,49 3,49 4,01 4,52
50x50 2,28 2,72 3,01 3,72 4,28 5,11 5,51 6,39
60x60 2,76 3,29 3,65 4,50 5,22 6,21 6,76 8,13
70x70 4,26 5,29 6,16 7,31 8,02 9,70
80x80 6,07 7,10 8,41 9,28 11,30
90x90 8,04 9,51 10,50 12,80
100x100 8,99 10,61 11,80 14,40 17,71
110x110 9,90 11,70 12,99 15,81 18,62
120x120 10,84 12,80 14,25 17,38 20,51
130x130 15,82 19,62 23,36
140x140 17,19 21,36 25,49
150x150 18,01 22,09 26,16
160x160 19,40 23,76 28,04

crveno - proizvodnja Jeep Commerce

Mere i poduža masa definisani standardom: EN 10305-5, EN 10219-2

Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu: EN 10219-2

Asortiman pravougaonih šavnih cevi

Dimenzije stranica (mm) Debljina zida (mm)
1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
Podužna masa (kg/m)
20x10 0x79
30x20 1x07 1,31 1,45 1,77
30x15 0,95 1,17 1,24
40x20 1,29 1,59 1,74 2,16 2,54
40x30 1,51 1,88 2,03 2,55 3,01
50x30 1,81 2,16 2,38 2,94 3,49
50x40 2,05 2,44 2,70 3,34 3,96 4,56
60x20 1,81 2,16 2,38
60x30 2,05 2,44 2,70 3,34
60x40 2,29 2,72 3,01 3,72 4,28 5,11 5,51
70x50 3,65 4,54 5,51 6,21 7,11
80x40 3,64 4,50 5,22 6,21 6,76
80x50 4,90 5,69
80x60 4,26 5,29 6,16 7,31 8,02 9,26
100x40 4,26 5,29 6,16 7,31 8,02 9,26
100x50 5,68 6,63 7,86 8,65
100x60 6,07 7,10 8,41 9,28 10,67 11,30
100x80 6,86 8,04 9,51 10,50 12,08 12,80
120x40 6,07 7,10 8,41 9,28 10,67
120x60 8,04 9,51 10,50 12,08 12,80
120x80 9,17 10,61 12,13 13,49 15,03
120x100 10,03 11,70 12,99 14,91 15,81
140x60 11,73 13,49 14,24
140x80 9,90 11,70 12,99 14,91 15,81
150x100 15,20 17,03 18,17 21,45
160x100 15,83 17,73 19,63 23,36
200x80 17,08 19,15 21,20 25,25
200x100 18,01 20,56 26,16

crveno - proizvodnja Jeep Commerce

Mere i podužna masa definisani standardom: EN 10305-5, EN 10219-2

Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu: EN 10219-2

Bešavne čelične cevi za konstrukcije

Oznaka kvaliteta čelika Klasifikacija Maseni udeo u %
EN
10210-1
EN
10027-2
Način dezoksidacije C
max.
Si
max.
Mn P
max.
S
max.
N
max
S235JRH 1,0039 FF BS 0,17 / 1,4 0,040 0,040 0,009
S355J2H 1,0576 FF QS 0,22 0,55 1,6 0,030 0,030 /
Oznaka kvaliteta čelika Najmanji gornji napon
tečenja ReH, N/mm²
za debljine zida
Zatezna čvrstoća
Rm, Mpa za debljinu zida
Minimalno izduženje A, %min.za debljine zida Najmanja energija
udara KV, J
EN
10210-1
EN
10027-2
Način dezoksidacije ≤16mm >16mm
≤40mm
<3mm ≥3mm
≤40mm
≤40mm Temperatura ˚C J
S235JRH 1,0039 FF 235 225 360 - 510 360-470 24 20 27
S355J2H 1,0576 FF 355 345 510 - 680 470-630 20 -20 27

FF; GF: potpuno umiren čelik. BS: bazični čelik. QS: kvalitetan čelik.

Dimenzije prema standardu: EN 10220

EN 10220 Šavne i bešavne čelične cevi. Podužna masa

spoljni prečnik D mm debljina zida T, mm
2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,4 5,6 6,3 7,1  8,0  8,8 10 12,5 16 20 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60
podužna masa, kg/m
20 1,00 1,12 1,22 1,33 1,46 1,58 1,72 1,85                                        
21,3 1,08 1,20 1,32 1,43 1,57 1,71 1,86 2,01 2,12                                      
25 1,29 1,44 1,58 1,72 1,90 2,07 2,28 2,47 2,61 2,68 2,91                                  
25,4 1,31 1,46 1,61 1,75 1,94 2,11 2,32 2,52 2,66 2,73 2,97                                  
26,9 1,40 2 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 2,49 2,70 2,86 2,94 3,20                                  
30 1,57 1,76 1,94 2,11 2,34 2,56 2,83 3,08 3,28 3,27 3,68                                  
31,8 1,67 1,87 2,07 2,26 2,50 2,74 3,03 3,30 3,52 3,62 3,96                                  
33,7 1,78 1,99 2,20 2,41 2,67 2,94 3,24 3,54 3,77 3,88 4,26 4,66 5,07                              
38 2,02 2,27 2,51 2,75 3,05 3,35 3,72 4,07 4,34 4,47 4,93 5,41 5,92                              
42,4 2,27 2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 4,93 5,08 5,61 6,18 6,79 7,29                            
44,5 2,39 2,69 2,98 3,26 3,63 4,00 4,44 4,87 5,21 5,37 5,94 6,55 7,20 7,75 8,51                          
48,3 2,61 2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 5,71 5,90 6,53 7,21 7,95 8,57 9,45                          
51 2,76 3,10 3,44 3,77 4,21 4,64 5,16  5,67 6,07 6,27 6,94 7,69 8,48 9,16 10,10                          
54 2,93 3,30 3,65 4,01 4,47 4,93 5,49 6,04 5,47 6,68 7,41 8,21 9,08 9,81 10,90 12,80                        
57 3,10 3,49 3,87 4,25 4,74 5,23 5,83 6,41 6,87 7,10 7,88 8,74 7,95 9,67 10,50 11,60                        
60,3 3,29 3,70 4,11 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 7,31 7,55 8,39 9,32 10,30 11,20 12,40 14,70                        
63,5 3,47 3,90 4,33 4,76 5,32 5,87 6,55 7,21 7,74 8,00 8,89 9,88 10,90 11,90 13,20 15,70                        
70 3,84 4,32 4,80 5,27 5,90 6,51 7,27 8,01 8,86 8,89 9,90 11,00 12,20 13,30 14,80 17,70                        
73 4,01 4,51 5,01 5,51 6,16 6,81 7,60 8,38 9,00 9,31 10,40 11,50 12,80 13,90 15,50 18,70 22,50                      
76,1 4,19 4,71 5,24 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 9,42 9,74 10,80 12,10 13,40 14,60 16,30 19,60 23,70 28,00                    
 82,5 4,55 5,12  5,69 6,26 7,00 7,74 8,66 9,56 10,30 10,60 11,80 13,20 14,70 16,00 17,90 21,60 26,20 31,00                    
88,9 4,91 5,53 6,15 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 11,10 11,50 12,80 14,30 16,00 17,40 19,50 23,60 29,80 34,00 39,00                  
101,6 5,63 6,35 7,06 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 12,80 13,30 14,80 16,50 18,50 20,10 22,60 27,50 33,80 40,00 47,00 51,00                
108 6,00 6,76 7,52 8,27 9,27 10,30 11,50 12,70 13,70 14,10 15,80 17,70 19,70 21,50 24,20 29,40 36,30 43,40 51,20 55,20 57,70              
114,3 6,35 7,16 7,97 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 14,50 15,00 16,80 18,80 21,00 22,90 25,70 31,40 36,80 46,50 55,10 59,60 62,40 64,90            
127 7,07 7,98 8,88 9,77 11,00 12,10 13,60 15,00 16,20 16,80 18,80 21,0 23,50 25,70 28,90 35,30 43,80 52,80 62,90 68,40 71,80 75,00 80,80          
133 7,41 8,36 9,30 10,20 11,50 12,70 14,30 15,80 17,00 17,60 19,70 22,00 24,70 27,00 30,30 37,10 46,20 55,70 66,60 72,50 76,20 79,70 86,10 91,70        
139,7 7,79 8,79 9,78 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 17,90 18,50 20,70 23,20 26,00 28,40 32,00 39,20 48,80 59,00 70,70 77,10 81,20 85,00 92,10 98,40        
152,4 8,51 9,61 10,70 11,80 13,20 14,60 16,40 18,20 19,60 20,30 22,70 25,40 29,50 31,20 35,10 43,10 53,80 65,30 78,50 85,90 90,60 95,00 103 111 119      
159 8,89 10,00 11,20 12,30 13,80 15,30 17,10 19,00 20,50 21,20 23,70 26,60 29,80 32,60 36,70 45,20 56,40 68,60 82,60 90,50 95,40 100 109 117 127      
168,3 9,42 10,60 11,80 13,00 14,60 16,20 18,20 20,10 21,70 22,50 25,20 28,20 31,60 34,60 39,00 48,00 60,10 73,10 88,30 96,90 102 108 117 127 137 146    
177,8 9,95 11,20 12,50 13,80 15,50 17,10 19,20 21,30 23,00 23,80 26,60 29,90 33,50 36,70 41,40 51,00 63,80 77,80 94,20 103 109 115 126 136 147 158 167  
193,7 10,90 12,30 13,60 15,00 16,90 18,70 21,00 23,30 25,10 26,00 29,10 32,70 36,60 40,10 45,30 55,90 70,10 85,70 104 114 121 128 140 152 165 177 188 198
219,1 12,30 13,90 15,50 17,00 19,10 21,20 23,80 26,40 28,50 29,50 33,10 37,10 41,60 45,60 51,60 63,70 80,10 98,2 120 132 140 148 163 177 193 209 223 235

Toplovaljane bešavne čelične cevi za opštu upotrebu

Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine prema standardu: DIN 1629

Oznaka kvaliteta čelika Hemijski sastav % Granica tečenja ReH, N/mm2 Zatezna čvrstoća Rm, N/mm2 Istezanje min. %
C max. P max. S max. N max. Al min. Si max. Mn max. do 16  >16  <40
St 37.0 0,17 0,040 0,040 0,009 / / / 235 225 350-480 25
St 44.0 0,20 0,040 0,040 0,009 / / / 275 265 420-550 21
St 52.0 0,22 0,040 0,035 / 0,02 0,55 1,7 355 345 500-650 21

Dozvoljena odstupanja:

dozvljena odstupanja spoljašnjeg dijametra D dozvoljena odstupanja debljine zida(S)
dijametar (D) do 130mm  130mm<D≤320mm
±1%, ne manje od 0.5mm S≤2Sn 2Sn<Sn≤4Sn S>4Sn S≤0.05D 0.05D<S≤0.11D S>0.11D
+15% +12,5% ±9% +17.5% ±12.5% ±10%
-10% -10% -12.5%

Mere i podužna masa definisani standardom: DIN 2448, EN 10220, EN 10216.

DIN 2448 Bešavne čelilčne cevi. Dimenzije i podužna masa

Vanjski prečnik mm Debljina zida (mm)
1,6 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8, 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30
Masa dužnog metra/ kg/m/
10,2 0,34 0,37 0,40 0,45                                              
13,5   0,52 0,57 0,64 0,70                                            
16   0,63 0,69 0,78 0,86 0,94                                          
17,2   0,68 0,75 0,85 0,94 1,02 1,10 1,21                                      
18     0,79 0,89 0,99 1,08 1,17 1,28 1,38 1,50                                  
20     0,89 1,00 1,12 1,22 1,33 1,46 1,58 1,72 1,85 1,99                              
21,3     0,95 1,08 1,20 1,32 1,43 1,57 1,71 1,86 2,01 2,17                              
25     1,13 1,29 1,44 1,58 1,72 1,90 2,07 2,28 2,47 2,68                              
25,4     1,15 1,31 1,46 1,61 1,75 1,94 2,11 2,32 2,52 2,73 2,97                            
26,9     1,23 1,40 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 2,49 2,70 2,94 3,20                            
28       1,46 1,63 1,80 1,96 2,17 2,37 2,61 2,84 3,09 3,37                            
30       1,57 1,76 1,94 2,11 2,34 2,56 2,83 3,08 3,37 3,68 4,01 4,34                        
31,8       1,67 1,87 2,07 2,26 2,50 2,74 3,03 3,30 3,62 3,96 4,32 4,70                        
32       1,68 1,89 2,08 2,27 2,52 2,76 3,05 3,33 3,65 3,99 4,36 4,74                        
33,7       1,78 1,99 2,20 2,41 2,67 2,93 3,24 3,54 3,88 4,26 4,66 5,07                        
35         2,08 2,30 2,51 2,79 3,06 3,38 3,70 4,06 4,46 4,89 5,33                        
38         2,27 2,51 2,75 3,05 3,35 3,72 4,07 4,47 4,93 5,41 5,92                        
40         2,40 2,65 2,90 3,23 3,55 3,94 4,32 4,75 5,24 5,76 6,31                        
42,4         2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 5,08 5,61 6,18 6,79 7,29 7,99                    
44,5         2,69 2,98 3,26 3,63 4,00 4,44 4,87 5,37 5,94 6,55 7,20 7,75 8,51                    
48,3         2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 5,90 6,53 7,21 7,95 8,57 9,45                    
51         3,10 3,44 3,77 4,21 4,64 5,16 5,67 6,27 6,94 7,69 8,48 9,16 10,11                    
54         3,30 3,65 4,01 4,47 4,93 5,49 6,04 6,68 7,41 8,21 9,08 9,81 10,85                    
57           3,87 4,25 4,74 5,23 5,83 6,41 7,10 7,88 8,74 9,67 10,46 11,59 12,48                  
60,3           4,11 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 7,55 8,39 9,32 10,32 11,18 12,40 13,37 14,74                
63,5           4,33 4,76 5,32 5,87 6,55 7,21 8,00 8,89 9,88 10,95 11,87 13,19 14,24 15,72                
70           4,80 5,27 5,90 6,51 7,27 8,02 8,89 9,90 11,01 12,23 13,28 14,80 16,01 17,73                
73           5,01 5,51 6,16 6,81 7,60 8,38 9,31 10,36 11,54 12,82 13,93 15,54 16,82 18,65                
76,1           5,24 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 9,74 10,84 12,08 13,44 14,61 16,30 17,66 19,61 21,68 23,71            
82,5             6,26 7,00 7,74 8,66 9,56 10,62 11,84 13,20 14,70 15,99 17,88 19,40 21,58 23,92 26,24            
88,9             6,76 7,57 8,38 9,37 10,35 11,50 12,83 14,32 15,96 17,38 19,46 21,13 23,55 26,16 28,77            
101,6               8,70 9,63 10,78 11,91 13,26 14,81 16,55 18,47 20,14 22,59 24,58 27,47 30,61 33,78            
108               9,27 10,26 11,49 12,70 14,14 15,80 17,67 19,73 21,53 24,17 26,31 29,44 32,85 36,30 39,06          
114,3               9,83 10,88 12,19 13,48 15,01 16,78 18,77 20,97 22,90 25,72 28,02 31,38 35,05 38,79 41,78          
127                 12,13 13,59 15,04 16,77 18,75 20,99 23,48 25,65 28,85 31,47 35,30 39,50 43,80 47,26 52,78 57,38 62,89 68,36 71,77
133                 12,73 14,26 15,78 17,59 19,69 22,04 24,66 26,95 30,33 33,10 37,15 41,60 46,17 49,85 55,74 60,66 66,59 72,50 76,20
139,7                     16,61 18,52 20,73 23,22 25,98 28,41 31,99 34,91 39,21 43,95 48,81 52,74 59,04 64,33 70,72 77,13 81,16

Bešavne hladno vučene čelične cevi

Hemijska svojstva i mehaničke osobine prema standardu: EN 10305-1

Standard kvaliteta čelika Oznaka kvaliteta čelika Hemijski sastav Mehanička svojstva (min.)
+C +LC +SR A +N
Rm Mpa A% Rm Mpa A% Rm Mpa ReH Mpa A% Rm Mpa A% Rm Mpa ReH Mpa A%
oznaka broj C max Si max Mn Pmax S max Al min V
EN-10305 E215 1,021 0,1 0,05 <0.70 0,025 0,025 0,025 - 430 8 380 12 380 280 16 280 30 290 - 430 215 30
E235 1,031 0,17 0,17 <1,20 0,025 0,025 - - 480 6 420 10 420 350 16 315 25 340 - 480 235 25
E355 1,058 0,22 0,55 <1,60 0,040 0,040 - - 640 4 580 7 580 450 10 450 22 490 - 630 355 22
E255 1,041 0,21 0,35 0,40-1,10 0,025 0,025 - - 580 5 520 8 520 375 12 390 21 440 - 570 255 21
E410 1,051 0,16-0,22 0,10-0,50 1,30-1,70 0,035 0,035 0,010-0,060 0,08-0,15 750 4 620 8 690 590 12 520 22 550- 700 410 22

+C svetlo tvrdo (BK) +LC svetlo meko (BKW) +SR svetlo meko (otpušteno BKS) +A revementovano meko (GBK) +N normalizovano (NBK)

Dimenzije i odstupanja prema standardu: EN 10305-1

EN 10305-1: Čelične cevi za preciznu primenu. Tehnički uslovi isporuke. Bešavne hladnovučene cevi.

Vanjski prečnik Prečnik% tolerancija Debljina zida T /mm/
D/mm/ mm 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
4 ±0.08 2,4±0.15 2±0.15                                      
5 3,4±0.15 3±0.15                                      
6 4,4±0.15 4±0.15                                      
7 5,4±0.15 5±0.15 4,6±0.15                                    
8 6,4±0.15 6±0.15 5.6±0.15 5±0.15                                  
9 7.4±0.15 7±0.15 6.6±0.15 6±0.15 5,4±0.15 5±0.15                              
10 8,4±0.15 8±0.15 7.6±0.15 7±0.15 6.4±0.15 6±0.15 5.6±0.15 5±0.15                          
12 10.4±0.08 10±0.15 9.6±0.15 9±0.15 8.4±0.15 8±0.15 7.6±0.15 7±0.15 6.4±0.15 6±0.25                      
14 12.4±0.08 12±0.08 11.6±0.15 11±0.15 10.4±0.15 10±0.15 9.6±0.15 9±0.15 8.4±0.15 8±0.15                      
15 13.4±0.08 13±0.08 12.6±0.08 12±0.15 11.4±0.15 11±0.15 10.6±0.15 10±0.15 9.4±0.15 9±0.15                      
16 14.4±0.08 14±0.08 13.6±0.08 13±0.08 12.4±0.15 12±0.15 11.6±0.15 11±0.15 10.4±0.15 10±0.15 9±0.15                    
18 16.4±0.08 16±0.08 15.6±0.08 15±0.08 14.4±0.08 14±0.08 13.6±0.15 13±0.15 12.4±0.15 12±0.15 11±0.15                    
20 18.4±0.08 18±0.08 17.6±0.08 17±0.08 16.4±0.08 16±0.08 15.6±0.15 15±0.15 14.4±0.15 14±0.15 13±0.15 12±0.15 11±0.15 10±0.15 9±0.15            
22 20.4±0.08 20±0.08 19.6±0.08 19±0.08 18.4±0.08 18±0.08 17.6±0.08 17±0.15 16.4±0.15 16±0.15 15±0.15 14±0.15 13±0.15 12±0.15 11±0.15            
25 23.4±0.08 23±0.08 22.6±0.08 22±0.08 21.4±0.08 21±0.08 20.6±0.08 20±0.08 19.4±0.15 19±0.15 18±0.15 17±0.15 16±0.15 15±0.15 14±0.15 13±0.15          
26 24.4±0.08 24±0.08 23.6±0.08 23±0.08 22.4±0.08 22±0.08 21.6±0.08 21±0.08 20.4±0.15 20±0.15 19±0.15 18±0.15 17±0.15 16±0.15 15±0.15 14±0.15          
28 26.4±0.08 26±0.08 25.6±0.08 25±0.08 24.4±0.08 24±0.08 23.6±0.08 23±0.08 22.4±0.08 22±0.15 21±0.15 20±0.15 19±0.15 18±0.15 17±0.15 16±0.15          
30 28.4±0.08 28±0.08 27.6±0.08 27±0.08 26.4±0.08 26±0.08 25.6±0.08 25±0.08 24.4±0.08 24±0.15 23±0.15 22±0.15 21±0.15 20±0.15 19±0.15 18±0.15 16±0.15 14±0.15      
32 ±0.15   30±0.15 29.6±0.15 29±0.15 28.4±0.15 28±0.15 27.6±0.15 27±0.15 26.4±0.15 26±0.15 25±0.15 24±0.15 23±0.15 22±0.15 21±0.15 20±0.15 18±0.15 16±0.15      
35   33±0.15 32.6±0.15 32±0.15 31.4±0.15 31±0.15 30.6±0.15 30±0.15 29.4±0.15 29±0.15 28±0.15 27±0.15 26±0.15 25±0.15 24±0.15 23±0.15 21±0.15 19±0.15      
38   36±0.15 35.6±0.15 35±0.15 34.4±0.15 34±0.15 33.6±0.15 33±0.15 32.4±0.15 32±0.15 31±0.15 30±0.15 29±0.15 28±0.15 27±0.15 26±0.15 24±0.15 22±0.15      
40   38±0.15 37.6±0.15 37±0.15 36.4±0.15 36±0.15 35.6±0.15 35±0.15 34.4±0.15 34±0.15 33±0.15 32±0.15 31±0.15 30±0.15 29±0.15 28±0.15 26±0.15 24±0.15      
42 ±0.20   40±0.20 39.6±0.20 39±0.20 38.4±0.20 38±0.20 37.6±0.20 37±0.20 36.4±0.20 36±0.20 35±0.20 34±0.20 33±0.20 32±0.20 31±0.20 30±0.20 28±0.20 26±0.20      
45   43±0.20 42.6±0.20 42±0.20 41.4±0.20 41±0.20 40.6±0.20 40±0.20 39.4±0.20 39±0.20 38±0.20 37±0.20 36±0.20 35±0.20 34±0.20 33±0.20 31±0.20 29±0.20 27±0.20 25±0.20  
48   46±0.20 45.6±0.20 45±0.20 44.4±0.20 44±0.20 43.6±0.20 43±0.20 42.4±0.20 42±0.20 41±0.20 40±0.20 39±0.20 38±0.20 37±0.20 36±0.20 34±0.20 32±0.20 30±0.20 28±0.20  
50   48±0.20 47.6±0.20 47±0.20 46.4±0.20 46±0.20 45.6±0.20 45±0.20 44.4±0.20 44±0.20 43±0.20 42±0.20 41±0.20 40±0.20 39±0.20 38±0.20 36±0.20 34±0.20 32±0.20 30±0.20  
55 ±0.25       52±0.25 51.4±0.25 51±0.25 50.6±0.25 50±0.25 49.4±0.25 49±0.25 48±0.25 47±0.25 46±0.25 45±0.25 44±0.25 43±0.25 41±0.25 39±0.25 37±0.25 35±0.25  
60       57±0.25 56.4±0.25 56±0.25 55.6±0.25 55±0.25 54.4±0.25 54±0.25 53±0.25 52±0.25 51±0.25 50±0.25 49±0.25 48±0.25 46±0.25 44±0.25 42±0.25 40±0.25 36±0.25
65 ±0.30       62±0.30 61.4±0.30 61±0.30 60.6±0.30 60±0.30 59.4±0.30 59±0.30 58±0.30 57±0.30 56±0.30 55±0.30 54±0.30 53±0.30 51±0.30 49±0.30 47±0.30 45±0.30 41±0.30
70       67±0.30 66.4±0.30 66±0.30 65.6±0.30 65±0.30 64.4±0.30 64±0.30 63±0.30 62±0.30 61±0.30 60±0.30 59±0.30 58±0.30 56±0.30 54±0.30 52±0.30 50±0.30 46±0.30
75 ±0.35       72±0.35 71.4±0.35 71±0.35 70.6±0.35 70±0.35 69.4±0.35 69±0.35 68±0.35 67±0.35 66±0.35 65±0.35 64±0.35 63±0.35 61±0.35 59±0.35 57±0.35 55±0.35 51±0.35
80       77±0.35 76.4±0.35 76±0.35 75.6±0.35 75±0.35 74.4±0.35 74±0.35 73±0.35 72±0.35 71±0.35 70±0.35 69±0.35 68±0.35 66±0.35 64±0.35 62±0.35 60±0.35 56±0.35
85 ±0.40         81.4±0.40 81±0.40 80.6±0.40 80±0.40 79.4±0.40 79±0.40 78±0.40 77±0.40 76±0.40 75±0.40 74±0.40 73±0.40 71±0.40 69±0.40 67±0.40 65±0.40 61±0.40
90         86.4±0.40 86±0.40 85.6±0.40 85±0.40 84.4±0.40 84±0.40 83±0.40 82±0.40 81±0.40 80±0.40 79±0.40 78±0.40 76±0.40 74±0.40 72±0.40 70±0.40 66±0.40
95 ±0.45           91±0.45 90.6±0.45 90±0.45 89.4±0.45 89±0.45 88±0.45 87±0.45 86±0.45 85±0.45 84±0.45 83±0.45 81±0.45 79±0.45 77±0.45 75±0.45 71±0.45
100           96±0.45 95.6±0.45 95±0.45 94.4±0.45 94±0.45 93±0.45 92±0.45 91±0.45 90±0.45 89±0.45 88±0.45 86±0.45 84±0.45 82±0.45 80±0.45 76±0.45
110 ±0.50               105±0.50 104.4±0.50 104±0.50 103±0.50 102±0.50 101±0.50 100±0.50 99±0.50 98±0.50 96±0.50 94±0.50 92±0.50 90±0.50 86±0.50
120               115±0.50 114.4±0.50 114±0.50 113±0.50 112±0.50 111±0.50 110±0.50 109±0.50 108±0.50 106±0.50 104±0.50 102±0.50 100±0.50 96±0.50
130 ±0.70                 124.4±0.70 124±0.70 123±0.70 122±0.70 121±0.70 120±0.70 119±0.70 118±0.70 116±0.70 114±0.70 112±0.70 110±0.70 106±0.70

Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom. Nelegirane i legirane čelične cevi sa garantovanim osobinama na povećanim temperaturama

Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine:

Standard kvaliteta čelika Oznaka kvaliteta čelika Hemijski sastav Granica tečenja
ReH Mpa
Zatezna čvrstoća
Rm Mpa
Istezanje
min. %
C max Si max Mn max P max S max Cu max T≤16 16< T ≤ 40 40< T ≤ 60
EN10216-1 P235TR1 1,0254 0,16 0,35 1,2 0,025 0,02 0,3 235 225 215 360-500 25
P235TR2 1,0255 0,16 0,35 1,2 0,025 0,02 0,3 235 225 215 360-500 25
P265TR1 1,0258 0,2 0,4 1,4 0,025 0,02 0,3 265 255 245 410-570 21
P265TR2 1,0259 0,2 0,4 1,4 0,025 0,02 0,3 265 255 245 410-570 21

Odstupanja prema dimenziji

spoljašnji dijametar debljina zida
±1% (ne manje od 0,05mm) ±12,5% (ne manje od ±0,4mm)

Dimenzije prema standardu: EN 10220

Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine:

Standard materijala Oznaka kvaliteta čelika Hemijski sastav % Granica tečenja ReH N/mm2 min Zatezna čvrstoća Rm N/mm² Istezanje A  % min.
Si  Mn max P max S max Cr  Mo T≤16 16< T ≤ 40 40< T ≤ 60
DIN 17175 St35.8 max.0,17 0,10-0,35 0,40-0,80 0,040 0,040 / / 235 225 215 360-480 25
15Mo3 0,12-0,20 0,10-0,35 0,40-0,80 0,035 0,035 / 0,25-0,35 270 270 260 450-600 22
13CrMo44 0,10-0,18 0,10-0,35 0,40-0,70 0,035 0,035 0,70-1,10 0,45-0,65 290 290 280 440-590 22

Dozvoljena odstupanja debljine zida(S)

dijametar (D) do130mm  130mm<D≤320mm
S≤2Sn 2Sn<Sn≤4Sn S>4Sn S≤0.05D 0.05D<S≤0.11D S>0.11D
+15% +12,5% ±9% +17.5% ±12.5% ±10%
-10% -10% -12.5%

Dozvoljena odstupanja spoljašnjih dimenzija:

toplo oblikovane cevi hladno oblikovane cevi
spoljašnje dimenzije dozvoljeno odstupanje spoljašnje dimenzije dozvoljeno odstupanje
do 100 ±0.75%, ne manje od ±0.5mm do 120 ±0.6%, ne manje od ±0.25mm
više od 100 ±0.9% / /

Profili za građevinarstvo "ZP"

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10025

Kvalitet S 235 JRG2

Katalog JEEP Commerce mart 2011
1190kb - Adobe Acrobat PDF dokument
Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.